Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Máte doma ve svých rodinných archivech zajímavosti k období vypuknutí první světové války?

V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí prvního celosvětového válečného konfliktu, který bývá nazýván také Velkou válkou. Muzeum východních Čech v Hradci Králové chce toto výročí připomenout výstavou s názvem Mým národům! 1. světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí.

„Sbíráme vaše vzpomínky“ je mottem východočeského muzea a proto se obrací k veřejnosti s žádostí o spolupráci. Uchováváte-li doma ve svých rodinných archivech zajímavé památky na toto období, ať už fotografie, válečnou korespondenci, deníky, vzpomínky na život v zázemí či jiné památky, podělte se s nimi o ně. Kontaktními osobami jsou PhDr. Jaroslava Pospíšilová (j.pospisilova@muzeumhk.cz) a Mgr. Josef Šrámek (j.sramek@muzeumhk.cz), telefon 495 514 631.. Muzeum zajistí zhotovení kopií přinesených dokumentů a s Vaším svolením je případně použije ve výstavě nebo se budou moci stát trvalou součástí sbírkového fondu muzea a uchovány tak pro budoucnost.

Válka vzala a poznamenala životy statisíců našich předků, tisíce pomníčků ve městech a obcích jsou toho trvalou připomínkou. Proto je důležité, aby se na Velkou válku nikdy nezapomnělo.

Více naleznete na: http://www.muzeumhk.cz/clanky-vyzva-velka-valka.html.

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“