Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cestovatelský večer SEM A TAM - Lotyšsko

Cestovatelský večer SEM A TAM - Lotyšsko se koná ve středu 12. 2. 2014, od 17:00 hodin, víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a (budova ústřední půjčovny Knihovny města Hradce Králové).

Lotyšsko obrazem i slovem. Připravena je pestrá škála autentických fotografií starého města v Rize, architektury, přírody, ale i vyprávění o lidových tradicích a folkloru. Samozřejmě nebude chybět ani zmínka o životním stylu Lotyšů. Rovněž se můžete těšit na rodilého Lotyše a ochutnávku tamní speciality – pravého lotyšského chleba.

Vstup volný.Zdroj: Europe Direct Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“