Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bankovní a nebankovní sektor

Máte zmatek ve finančních pojmech? Chcete prohlédnout nalíčenou past ve smlouvě? A chcete to srozumitelně?
Pak Vás Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zve ve středu 5. února na druhou přednášku z cyklu "Finanční gramotnost", tentokrát na téma "Bankovní a nebankovní sektor".

Přednáška se pokusí odpovědět na otázky: Proč je finanční trh rozdělen a kudy vede dělicí čára? Proč je nebankovní sektor často a stále bez výsledku proklínaný a označovaný za původce všeho zla pro nevinné lidi? A je to pravda?

Začátek v 17.00 hod. v konferenčním sále v 5. podlaží Studijní a vědecká knihovny v Hradci Králové.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“