Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den mezinárodního dialoguDen mezinárodního dialogu

Kdy: 26.9.2013
Kde: v Hradci Králové, před Studijní a vědeckou knihovnou
Od - do: 10 - 17 hodin

Nebojte se neznámého!
Chcete zkušenosti a zážitky, na které nikdy nezapomenete?
Chcete se osamostatnit a poznat novou kulturu?
Chcete poznat a procestovat svět, zlepšit si cizí jazyky?
Chcete získat nové přátele?

Přijďte si podebatovat o odlišných kulturách, o porozumění mezi lidmi a vyměnit si zkušenosti s dobrovolníky AFS a seznámit se se zahraničními studenty, kteří stráví celý rok na středních školách ve Vašem regionu.

Akce se koná pod finanční záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Organizátor: AFS mezikulturní programy, o.s

Informační centrum pro mládež Hradec Králové bude na akci informovat o možnostech sítě EURODESK, studiu v zahraničí, práci v zahraničí a dobrovolnictví.

Zdroj: AFS mezikulturní programy, o.s
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“