Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

DULŠ 1 a 2

"Poznej sám sebe" - Dulš 1 - tábor pro mládež a instruktory od 14 do 21 let, co chtějí poznat nové hry, nápady, tzv. soubor her pro každou příležitost, základní přednášky z oblasti pedagogiky, bezpečnosti, zdravovědy, zážitkové programy jako lezení, voda, spaní na stromech apod. Při aktivitách poznání co je komu vlastní a jaké jsou jeho naopak hranice. Program převážně formou herních aktivit (více viz. příloha)

(Pro zvětšení klikněte)

"Zaujmi, bav a tvoř" - Dulš 2 - tábor pro mládež, ale hlavně účastníky Dulš 1 a zkušenější instruktory od 16 do 23 let, co chtějí poznat další netradiční či odbornější táborové dovednosti, práce s GPS, vysílačkama, přednášky např. na komunikaci, vedení skupiny, zpětnou vazbu, lanové překážky, odbornější zdravovědu, záchranu tonoucího apod.... Dále jak vytvořit vlastní hru, víkendovou hru, a stejně jako u Dulš 1 lezení a voda (více viz. příloha)

(Pro zvětšení klikněte)

Zdroj: DUHA Bartoňka
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“