Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival Divadlo evropských regionů

Festival Divadlo evropských regionů se i letos rozběhne Hradcem v pravidelném termínu posledních deseti dnů sezony od 21. do 30. června.

Během deseti festivalových dnů se odehraje 220 představení na dvaceti scénách, kterými pořadatelé disponují. Skladba programu není nijak omezena žánrově, festival myslí na všechny své diváky. Nedílnou součástí festivalu jsou doprovodné akce - umělecké dílny, koncerty, výstavy, profesní setkání divadelníků, debaty a besedy, setkání s legendami českého divadla. Program a další informace najdete na www.klicperovodivadlo.cz/festivaly.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“