Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nabídka semináře o aktivním občanství

26.-28.4. 2013 AKTIVNÍ OBČANSTVÍ (Kostelecké Horky u Chocně)

Co znamená aktivní občanství a občanská společnost? Jak ji vytvářet? Jak do našich obecně prospěšných projektů zapojit veřejnost? Jak nová média a sociální sítě proměňují demokracii? To je jen pár otázek na úvod k semináři který připravujeme ve spolupráci s odborníky z Centra pro komunitní práci (CPKP). Každý účastník na závěr kurzu obdrží certifikát a studijní materiály. Příspěvek na ubytování, stravu a tištěné studijní materiály činí 400 Kč. Částku je třeba uhradit na účet INEX-SDA: 21 00 11 41 78/2010 (Fio banka). Účastníkům bude proplaceno cestovné. Seminář pořádáme společně s Místní akční skupinou NAD ORLICÍ (MAS) s finanční podporou OP VK. V případě dotazů kontaktujte Evu Šálkovou na grv@inexsda.cz.

Místo: Kostelecké Horky u Chocně (ubytování a stravování zajištěno)

Workshop povede: Jiří Pavlát (Centrum pro komunitní práci)

Veškeré informace naleznete na stránce: http://inexsda.cz/cs/akce/skoleni/seminare%20DoK

Zdroj: INEX-SDA
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“