Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kapesní příručka "Rozpočet EU na rok 2013"

Obdrželi jsme z Office des publications v Luxembourgu kapesní příručku "Rozpočet EU na rok 2013: investování do růstu a zaměstnanosti" a jeden její výtisk je tedy v našem ICM k nahlédnutí. Považujeme dokument za natolik zajímavý, že vám nabízíme i odkaz na jeho elektronickou verzi: Rozpočet EU na rok 2013 - Evropská Komise - EU Bookshop

Příručka poskytuje přehled o rozpočtu EU na rok 2013 přijatém v prosinci 2012. Číselné údaje jsou prezentovány podle jednotlivých oblastí výdajů (tzv. okruhů víceletého finančního rámce na období 2007–2013), spolu s příslušnými příklady, jak jsou finanční prostředky rozdělovány. Čtenáři tak umožní pochopit úlohu každého programu EU a jeho dopad na každodenní život občanů EU i řadu lidí mimo její hranice.

Zdroj: Office des publications
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“