Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Detektivní soutěže pro rok 2013

Česká sekce AIEP, tedy Asociace autorů detektivní literatury, vyhlásila nový ročník soutěží za českou detektivní literaturu. Přihlásit lze už vydané knihy detektivek, ale do jiných soutěží se mohou zapojit rovněž autoři, kteří dosud nic nepublikovali.

Cena Jiřího Marka
Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, které byly knižně vydány v roce 2012. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích.
Uzávěrka soutěže 28. února 2013.

Sherlock a Agatha
Povídky z havranovských soutěží, které budou s tematikou Sherlocka Holmese (bude v nich například vystupovat), se zároveň zúčastní klání o Cenu České Společnosti Sherlocka Holmese.
Kromě toho budou nominované povídky ze sborníku zařazeny rovněž do výběru o Cenu Společnosti Agathy Christie. Do ní je přitom povídku možno zaslat rovněž přímo a bližší informace budou zveřejněny v první třetiny roku 2013.

Cena Eduarda Fikera
Do Ceny Eduarda Fikera pro rok 2013 může každý autor přihlásit jeden rukopis sbírky povídek, románu nebo novely s krimi či detektivní zápletkou o rozsahu od 150 do 200 normostran. Musí se jednat o dílo, které nebylo dosud knižně publikováno. Rukopis je nutno dodat v jednom výtisku a na disketě, CD-romu nebo e-mailem.
Uzávěrka soutěže je 28. února 2013.

Knihy a povídky je třeba zaslat na adresu:
Ladislav Šobíšek
Na Vypichu 287/11
162 00 Praha 6
cheos@seznam.cz

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Veškeré informace naleznete na stránkách: http://detektivky.bestfoto.info/cz/detektivni-souteze-pro-rok-2013-id2012120012.html

Zdroj: detektivky.bestfoto.info
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“