Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Křesťané a rasismus na počátku novověku

V pondělí 4. února od 17.00 se v zasedací síni diecézní rady CČSH v Hradci Králové v Ambrožově ulici koná přednáška církevního historika ThDr. Jana Rokyty na téma "Křesťané a rasismus na počátku novověku" o velice zajímavé postavě Bartlomého de las Casas, který se zasazoval o práva indiánů.

Pozvánku naleznete zde.

Zdroj: CČSH
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“