Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří - Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové pořádá
Den otevřených dveří.

Kdy: v sobotu dne 12. ledna 2013 od 9:00 hodin a 13:00 hodin
Kde: Třebešská 1575, Hradec Králové

Dopolední program:

08:30 – 09:00 - shromáždění zájemců o studium na učebně č. VI v areálu FVZ UO, Třebešská 1575, Hradec Králové (za Fakultní nemocnicí)
09:00 – 10:00 - beseda s vedoucími funkcionáři FVZ UO, LF UK a FaF UK
10:15 – 12:00 - prohlídka vybraných učeben, pracovišť a ubytovacích prostorů FVZ UO

Odpolední program:
12:30 – 13:00 - shromáždění zájemců o studium na učebně č. VI v areálu FVZ UO, Třebešská 1575, Hradec Králové (za Fakultní nemocnicí)
13:00 – 14:00 - beseda s vedoucími funkcionáři FVZ UO, LF UK a FaF UK
14:15 – 16:00 - prohlídka vybraných učeben a pracovišť a ubytovacích prostorů FVZ UO

Zdroj: Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“