Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pozorování roje Perseid

Hvězdárna v Úpici zve všechny na pozorování meteoritického roje Perseid v sobotu
11. srpna. Program začíná ve 21 hodin přednáškou "Meteory a jejich pozorování". Od 22 do 24 hodin bude v areálu hvězdárny probíhat komentované pozorování pod hvězdnou oblohou. Součástí programu bude i výstava na téma "Meteory a meteoriry".

V případě nepříznivého počasí bude možné pozorovat meteory radiovou metodou.

Zdroj: Hvězdárna v Úpici
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“