Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Makedonci

Pokračování cyklu "Z dějin slovanských národů". Ve čtvrtek 10. 5. od 17:00 hodin bude pan Ungermann v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové mluvit o Makedoncích. Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/0153ed80-0a54-4f8d-bc45-d6f6607a2cd6/Mgr--Patrick-Ungermann--Makedonci.aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“