Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

HELICOPTERSHOW 2012

Již po jedenácté uvidíte na Královéhradeckém letišti přehlídku vrtulníkové techniky a vysoké pilotáže vrtulníků spojenou s ukázkami spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému při záchranných akcích. Koná se 18. – 19. 5. 2012 na Letišti v Hradci Králové. Hlavní program: V letovém programu leteckého dne Helicoptershow 2012 se ve vzduchu představí všechny typy vrtulníků i letounů provozované v České republice. V rámci hromadné nehody bude v akci na letištní ploše před zraky diváků minimálně pět záchranářských vrtulníků a několik hasičských jednotek včetně Policie České republiky a pracovníků Červeného kříže. Doprovodný program: V rámci doprovodného programu se kromě leteckých modelářů, kteří tradičně zahajují letecký den, souběžně představí na 3 různých stanovištích Policie České republiky, hasičské jednotky z Hradce Králové a sbor dobrovolných hasičů Růžodol z Liberce. Jejich ukázky budou ve spolupráci s pracovníky Červeného kříže zaměřeny převážně na prevenci a dodržování bezpečnosti, nebo na záchranu lidských životů v různých situací běžného života. Praktické ukázky práce hasičů při vyprošťování osob z havarované techniky budou moci diváci sledovat z bezprostřední blízkosti. Další informace včetně podrobného programu naleznete na stránkách www.helicoptershow.cz Zdroj: Calendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“