Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Čtenář vyhlásil fotosoutěž „Čtení jako vášeň“

Vyhlašovatel: Časopis Čtenář – měsíčník pro knihovny (vydavatel Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace) Účel fotosoutěže: Ze zaslaných fotografií do soutěže vybere odborná porota 11 snímků, které budou tvořit obálky časopisu Čtenář v roce 2013. Téma: Čtení jako vášeň Účastníci: Zúčastnit se může jakákoliv fyzická osoba od 17 let s kontaktní adresou v ČR. Podmínky účasti - Přihlášeným účastníkem soutěže se osoba stává zasláním fotografie(í) a uvedením všech potřebných údajů vypsaných níže. - Účastník soutěže musí být autorem přihlášených fotografií, vlastní k nim veškerá práva. Vlastnictví autorského práva k zaslaným fotografiím potvrzuje účastník přihlášením do soutěže. - Podmínkou účasti v soutěži je zaslání těchto údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní nebo e-mailový kontakt - Každý účastník může zaslat maximálně 3 fotografie. - Fotografie jsou přijímány v elektronické podobě na e-mail: ctenar@svkkl.cz přímo či prostřednictvím služby www.uschovna.cz. Uzávěrka zasílání fotografií: 31. červenec 2012. Další informace naleznete na stránkách soutěže: http://ctenar.svkkl.cz/aktuality/ctenar-vyhlasuje-fotosoutez-%E2%80%9Ecteni-jako-vasen%E2%80%9C-87-1172.htm Zdroj: Časopis Čtenář
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“