Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Básník Otmar Chvalina: S čelem k masám

Výstava a beseda. Ve dnech 7. - 31. května mohou všichni návštěvníci knihovny zhlédnout v galerii Automat výstavu poetické tvorby básníka, violoncellisty, violisty, houslisty, autora citlivě komponovaných pásem poezie a klasické hudby Otmara Chvaliny, který je rovněž milovníkem české krajiny, oddaný ctitel žen, vášnivý hráč šachu a příznivec boxu. Zároveň jste srdečně zváni na besedu s tímto autorem a to ve čtvrtek 24. května v 17.00. Večer ponese název "Jak se dělá kniha: od rukopisu básní Otmara Chvaliny k vydané sbírce". Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/4ec84cb6-042b-4d53-928e-be44563eb431/Vystava--Basnik-Otmar-Chvalina--S-celem-k-masam.aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“