Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Program Salonu Královehradeckého na duben 2012

Informační, prezentační, diskusní a ekologické centrum "Salon Královéhradecký" je otevřen od pondělí do pátku 14 – 18 hodin a provozuje následující činnosti a veřejné služby: výstavní - prezentační upravené prostory pro uspořádání tematických výstav , případně prezentací; informační (eko)centrum; o dborná (eko-techno) knihovna; přednášková a seminární místnost; Klub architektů ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Čtvrtek 5. 4. 2012 od 17 hodin - Nový Zéland
promítání a přednáška MUDr. Miroslava Havrdy

Čtvrtek 12. 4. 2012 od 17 hodin - Vstoupí Hradec Králové do UNESCO?
diskuze k Mezinárodnímu dni památek (18 .4.)

Čtvrtek 19. 4. 2012 od 17 hodin - Akce ke Dni země (22. 4.)

Čtvrtek 26. 4. 2012 od 17 hodin - "Tvar - netvar"
vernisáž výstavy školních prací studentů oboru produktový design Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci KrálovéZdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“