Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Noční prohlídky Bílé věže

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za podpory Statutárního města Hradec Králové ve spolupráci s destinačním managementem Hradecko zve k prohlídce staroslavné Bílé věže.

Pro letošní rok je provozní doba rozšířena tak, aby zájemci měli možnost navštěvovat dominantu města prakticky po celý rok. Od dubna do konce září každý den, po zbytek roku pak každou sobotu a neděli mohou navštívit věž ve dne.

Noční prohlídky (od 20 do 24 hodin) se uskuteční každou první sobotu v měsíci.
To znamená, že již 7. dubna večer mohou zájemci vystoupat na ochoz věže a potěšit svůj zrak nevšedním pohledem na působivě osvětlené panorama krajské metropole.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“