Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Neurovědní přístupy k hodnocení funkce mozku

Fakulta informatiky a managementu UHK zve na přednášku doc. Ing. Jana Kremláčka, Ph.D., na téma Neurovědní přístupy k hodnocení funkce mozku.

Přednáška se koná ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 12.25 hodin v budově FIM (Hradecká 1249/6) v učebně J6 a je realizována v rámci projektu INKOV.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“