Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velikonoce v muzeu 2012

Muzeum východních Čech vás zve na přehlídku tradičních řemesel.

Uvidíte zdobení velikonočních vajíček, předením na kolovrátku, pletením proutěných košíků, krajkářskou tvorbou nebo výrobou figurek z kukuřičného šustí i technikou podmaleb na skle. Úspěch akce nás inspiroval k jejímu zopakování. Kromě již zmíněných řemesel bude v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové k vidění příprava a pečení staročeského perníku v tradičních dřevěných reliéfních formách, pletení z orobince nebo proutí, různé techniky zdobení kraslic a tkaní. Jarní atmosféru navodí prodej květin a dekorací.

sobota 31. března 2012, 9.00 - 17.00 hodin
- Ukázka lidových řemesel
- Výtvarná dílna pro děti
- Hudebně-dramatické vystoupení dětí ZUŠ Habrmannova v Hradci Králové

Kromě přehlídky rozličných řemesel je přichystán také doprovodný program. Pro dětské návštěvníky bude připravena výtvarná dílna. Nebude chybět ani vystoupení dětského souboru ZUŠ Habrmannova z Hradce Králové s hudebně-dramatickým pásmem. Dospělí budou moci strávit příjemné chvíle v muzejní kavárně.

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“