Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Národní parky USA - část II.

Druhý díl cestopisné přednášky Národní parky USA se koná v úterý 27. března v 17.00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177.

Ze Salt Lake City přes Yellowstone, Crater Lake, Red Wood, St. Hellen, Mt. Rainier, Olympic do Seattlu.

Přednáší Ing. Radko Chadima.

Druhý díl cestopisného vyprávění Radko Chadimy přiblíží cestovatelovy zážitky z putování po národních parcích USA. Zprostředkovaně nás zavedou například do nejstaršího národního parku USA v Yellowstonu, do slunné Kalifornie s tisíciletými sekvojemi, připomenou sněžné putování národním parkem Olympic a mnohé další.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“