Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cesta do Francie a zase zpátky

Akce se koná v úterý 20. března v 10.00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177.

Studenti Gymnázia J. K. Tyla vás slovem, obrazem i písní seznámí se svými zážitky, vzpomínkami a osobními dojmy z výměnného pobytu na jihu Francie. Výstavu fotografií z pobytu si můžete prohlédnout ve vestibulu městské knihovny – ústřední půjčovny od 1. do 30. března. Akce je součástí mezinárodních Dnů Frankofonie.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“