Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní škola rozvojové spolupráce pro studenty středních škol

Letní škola rozvojové spolupráce pro středoškolské studenty je určena zájemcům o problematiku rozvojové spolupráce. Předchází ji soutěž (viz níže), na základě které jsou vybrány a vyhodnoceny nejlepší zaslané práce.

Jejich autoři získají účast na letní škole a na víkendovém setkání v hodnotě 8 000 Kč.

V rámci projektu letní školy jsou nabízeny i bezplatné besedy pro střední školy.

Více informací: http://www.development.upol.cz/cs_CZ/projekty/letni-skola/pro-studenty-ss

Bližší informace k letní škole Vám podá:
Eva Málková
tel.: 585 634 987 nebo +420 608 050 818
e-mail: letni.skola@seznam.cz

Facebooku - fanpage (místo) Letní škola rozvojové spolupráce!

leták: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=418&Itemid=155

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“