Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bible a moderní kritika - beseda, prezentace knihy

Křesťanský akademický klub Salaš a Akademická duchovní služba zvou všechny členy akademické obce na besedu a prezentaci nové knihy P. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D. Bible a moderní kritika.

Akce se koná ve středu 14. března 2012 od 20.30 hodin v Novém Adalbertinu, besedě a prezentaci předchází mše svatá pro akademickou obec v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí od 19.30 hodin.

Plakát na akci: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Documents/petracek-bible.jpg

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“