Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

7. Studentský salon - Bílá věž - Genius loci

Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Střední školy aplikované kybernetiky, Střední průmyslové školy kamenické Hořice. Kurátory výstavy jsou Štěpán Málek, Jaroslav Svoboda, Ladislav Jezbera, Jana Štěpánková. Slavnostní vernisáž s programem se uskuteční v pondělí 2. dubna 2012 v 16:00 hodin na Bílé věži.

Za podpory Statutárního města Hradec Králové a ve spolupráci s HKVS Adalbertinum.
www.kk3.eu

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“