Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Uzávěrka Škrabodílen se blíží

Pravidla 2. ročníku Škrábákových dílen tvůrčího psaní

1. Soutěže se může zúčastnit každý začínající autor ve věku od 15 do 25 let z Hradce Králové a přilehlých regionů.

2. Soutěž je vyhlášena ve 3 žánrových kategoriích:
- PR/Próza (sci-fi, fantasy, horor, pohádka, detektivka, črta, autobiografie, deník, dívčí příběh, historická povídka, humoreska)
- PO/Poezie (lyrika, epika, písňové texty)
- PU/Publicistika (reportáž, cestopis, fejeton).

3. Autor smí do soutěže přihlásit pouze jediný příspěvek, přičemž nevadí, pokud se již v minulosti účastnil jiné literární soutěže, musí se však jednat o dosud nezveřejněné dílo.

4. Rozsah příspěvku nesmí překročit 25 tisíc znaků včetně mezer. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě, a to pouze ve formátu .doc nebo .docx. Maxi-
mální velikost souboru je 300 kB.

5. Práce se do soutěže přihlašují prostřednictvím webových stránek SPKS, kde autor řádně vyplní přihlášku a umístí svůj příspěvek. Uzávěrka příjmu příspěvků je 20. února 2012 do půlnoci.

6. Soutěž probíhá dvoukolově. V rámci prvního kola budou nejlepší příspěvky vybrány pro jejich dopracování prostřednictvím žánrových dílen tvůrčího psaní. Díla úspěšných absolventů obou kol budou prostřednictvím SPKS publikována a distribuována na knižní trh.

7. Soutěžní příspěvky jsou hodnoceny týmem porotců z řad členů SPKS. Mezi kritéria hodnocení patří: originalita, vkus, výpovědní schopnost, věrohodnost, jazyková správnost. Porotci mají právo přeřadit autora do jiné žánrové kategorie. Výsledky prvního kola budou zveřejněny nejpozději do 30 dnů od uzávěrky soutěže na webových stránkách SPKS. Na zveřejnění výsledků budou všichni autoři automaticky upozorněni.

8. Dílny tvůrčího psaní zahrnují 4 jednodenní semináře, které se uskuteční mimo pracovní týden v období březen – červen 2012 v Hradci Králové.

Autoři s 90% účastí získají písemné osvědčení. Absolvování dílen tvůrčího psaní je pro autory vybrané do druhého kola soutěže bezplatné. Dílny povedou členové SPKS a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů.

9. Soutěžící podáním přihlášky dává SPKS souhlas s publikováním přihlášeného/přepracovaného příspěvku (tj. poskytuje autorskou licenci), a to libovolným médiem jednorázově či opakovaně po dobu 18 měsíců. Případný výnos z užití autorského díla po tuto dobu náleží SPKS.

10. Soutěž je ukončena slavnostním veřejným pořadem spojeným s prezentací publikovaných příspěvků, který se uskuteční v říjnu 2012. Úspěšní absolventi Škrabodílen se zavazují tohoto pořadu zúčastnit.

11. Komunikace mezi organizátory soutěže a autory probíhá především e-mailovou formou, proto je důležité uvést do přihlášky správný a funkční kontakt.

12. Další informace ke Škrabodílnám lze najít na webových stránkách www.spks.info a také v e-zinu Škrabopis.

Zdroj: Spolek přátel krásného slova
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“