Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

'Stodvanáctka'? Nebo 150 či 155...

Statistiky ukazují, že většina Čechů si ráda pamatuje jedno číslo, navíc platné v celé Evropě. Linka 112 je v Česku ve všech sítích používaná od roku 2003.

Výhrady záchranářů ke „stodvanáctce“ se týkaly především její pozice jako dalšího prostředníka v komunikaci, například se zdravotníky, čímž se zbytečně prodlužoval čas zásahu.

„Propojení ze 112 na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému ale netrvá nijak dlouho. Když operátor přijme datovou větu, zobrazí se hned všem, zdržení je pouze otázkou softwaru a trvá skutečně jen pár vteřin,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Přesto připustila, že v případě čistě zdravotní tísně, kdy je jisté, že nejsou třeba další složky záchranářů, je lepší volat přímo číslo 155.

To potvrzuje i ředitel pardubické krajské záchranky Pavel Svoboda. „Kdybych se ocitl v tísni a potřeboval bych urgentní pomoc zdravotníků, volal bych 155. Jednak kvůli rychlosti, jednak i proto, že tamní operátoři mi poskytnou odbornější informace a rady, jak poskytnout první pomoc,“ uvedl Svoboda.

Síla „stodvanáctky“ je však v tom, že je skutečně univerzální. Pomoc si při vytočení tohoto čísla přivolají Češi v celé Evropské unii, stejně tak cizinci u nás, kteří neznají naše čísla 150 či 155.

„V řadě zemí jsou navíc záchranáři více propojení než u nás, v Česku operují do značné míry jako samostatné složky,“ dodal Svoboda.

A to není jediná výhoda „stodvanáctky“. V mezních situacích je na ni mnohem lepší spolehnutí, nežli na původní 150 či 155. Dovolat se na ni totiž dá opravdu všude.

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Ivany Svitákové se dosud nestal případ, že by se z nějakého místa nedalo na linku 112 dovolat kvůli chybějícímu signálu všech tří operátorů. V pohraničních oblastech, kde je špatné pokrytí, navíc signál volajícího může zachytit zahraniční operátor – v případě východních Čech tedy polský dispečink záchranářů.

Jaké v Česku fungují tísňové linky?

112 – jednotná linka tísňového volání: Toto číslo funguje v celé Evropě. Spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také v cizích jazycích.

150 – hasiči: Funguje v Česku. Volejte při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce.

155 – záchranná služba: Funguje v Česku. Volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění.

158 – Policie ČR: Funguje v Česku. Volejte, pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu.

156 – městská policie: Funguje v Česku. Volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena.

– Z mobilu se dá dovolat na linku 112 jako jedinou ze všech tísňových linek i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
– Lze volat i v případě nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.

V případě volání na tísňovou linku mluvte stručně a jasně:
- uveďte vaše jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte;
- popište, co se stalo, kdy a kde se událost stala nebo zda se právě děje;
- uveďte, kolik osob potřebuje pomoc.

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“