Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mít přehled – Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

V rámci projektu Klíče pro život a jedné z jeho aktivit Podpora informačního systému pro mládež vyšel průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR s příhodným názvem Mít přehled.

Sestavením tohoto sborníku autoři chtěli vyjít vstříc mladým lidem a poskytnout jim jakéhosi průvodce a "rádce" při hledání odpovědí na nejrůznější otázky každodenního života. A tak jim může být pomocníkem třeba při výběru vhodné školy, brigády či zaměstnání doma i v zahraničí, najdou v něm rady pro řešení nejrůznějších problémů, prostřednictvím funkčních hypertextových odkazů získají ověřené a kvalitní informace během chvilky. Nabízí základní přehled a vysvětlení spolu s klíčovými a ilustrativními odkazy na organizace, služby a instituce.

Slouží jako rozcestník informací a užitečných odkazů pro žáky, studenty, rodiče, pedagogy a další zájemce.

Sborník Mít přehled naleznete na http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA7-ISM/Publikace/nidm-mit-prehled.pdf

Zdroj: NIDM MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“