Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mediace jako metoda řešení konfliktu

Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty UHK zve na přednášku Mgr. Denisy Gilányi na téma Mediace jako metoda řešení konfliktu, která se koná ve čtvrtek 1. března 2012 v 18:00 hodin v Objektu společné výuky (Hradecká 1227) v učebně A6.

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Documents/gil%C3%A1nyi%20p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“