Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Literární dílny: Mystifikace a pseudonymy v české literatuře

Literární dílny: Mystifikace a pseudonymy v české literatuře po roce 1989 s přihlédnutím k historickému kontextu

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zve všechny příznivce cyklu Literární dílny na setkání s prof. PhDr. Lubomírem Machalou, CSc., který letošní cyklus zahájí svou přednáškou na téma Mystifikace a pseudonymy v české literatuře po roce 1989 s přihlédnutím k historickému kontextu.

Přednáška se koná v úterý 6. března v 17.00 v konferenčním sále v 5. NP.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“