Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prodloužení termínu školních kol 2. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“

zhledem k velkému zájmu o 2. ročník soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“ je prodloužena uzávěrka školních kol do 10. února 2012.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo ve Věstníku MŠMT ČR pod č. j. 16 034/2011-51 druhý ročník celostátní soutěže č. B/54 s názvem „SAPERE – vědět, jak žít“ ve školním roce 2011 / 2012 pro žáky základních škol (I. kategorie – 1. stupeň ZŠ, II. kategorie – 2. stupeň) a žáky všech typů středních škol (III. kategorie - SŠ) ze znalostí v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy.

Neváhejte a zapojte také Vaši školu! Žáky i pedagogy čekají atraktivní ceny!

Soutěž je bezplatná a dobrovolná. Více na webových stránkách www.saperesoutez.cz nebo na www.facebook.com/saperevedetjakzit.

Kontaktní osoba pro I. a II. kategorii: Lucie Štolbová

tel.: 725 184 519, e-mail: lucie.stolbova@saperesoutez.cz

Kontaktní osoba pro I. a III. kategorii: Bc. Petra Frantová

tel.: 724 891 001, e-mail: petra.frantova@saperesoutez.cz

Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“