Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Navrhujte osobnosti na udělení výročních cen a titulu Událost roku

Město Hradec Králové tradičně udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Navržení, kteří v roce 2011 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěli k obohacení života našeho města nebo jeho reprezentaci v České republice i v zahraničí, se budou opět ucházet o kulturní cenu s názvem “Hradecká múza“ a také o „Hradeckou sportovní cenu“. Cenou „Primus inter pares“ mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu a „Cenou dr. Františka Ulricha“ může být oceněno celoživotní dílo kulturního, vědeckého, sportovního nebo společenského významu, které má významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k jeho mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí. A konečně ocenění s názvem Událost roku Hradce Králové může být uděleno za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, výjimečnou událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2011.

Návrh na udělení výroční ceny může podat do 31. ledna 2011 fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, fyzická osoba, které bylo uděleno čestné občanství města a právnická osoba, která má v Hradci Králové sídlo. Návrh na udělení výroční ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, u události roku její označení – název, zdůvodnění předkládaného návrhu a dále jméno, adresu, telefonické spojení a podpis navrhovatele. Formulář návrhu na výroční ceny města Hradec Králové můžete získat na Magistrátu města, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, nebo na internetových stránkách města – www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/vyrocni-ceny-mesta-hradec-kralove, kde také naleznete směrnici „Udělování výročních cen města Hradec Králové“ i přehled osobností již oceněných výročními cenami.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“