Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cizinci a vetřelci v naší přírodě

Nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené. Výstava prodloužena do 12. února 2012.

Na výstavě z přírodovědeckých sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové budou představeny organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené se zásobami a zbožím z blízkého sousedství nebo ze vzdálených kontinentů. Často přežívají v umělém prostředí měst v závislosti na činnosti člověka, mnohdy jde však o druhy již zdomácnělé ve volné přírodě.

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“