Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nová soutěž pro žáky a studenty v oblasti výpočetní techniky

Soutěž, která se snaží zpestřit výuku výpočetní techniky na školách. CNT o.s. je neziskové občanské sdružení, které působí v oblasti základního vědeckého výzkumu prostřednictvím běžných počítačů a distribuovaných výpočtů. Tým má již více než 10.000 registrovaných členů a je jedním z největších na světě. Distribuované výpočty se zabývají zpracováváním obrovského množství vědeckých dat neziskových organizací (univerzit, národních výzkumných organizací, studentů, humanitárních organizací, …) a tím poskytují pomoc v jejich výzkumu. Pro tyto výpočty se využívá pouze zbytkový výkon milionů počítačů na světě, které dávají dohromady několikanásobně větší výkon, než mají i ty nejvýkonnější superpočítače světa. Soutěž bude s ohledem na provoz vysokých škol probíhat osm měsíců (říjen-květen), aby se jí mohly zúčastnit všechny typy škol (ZŠ,SŠ i VŠ). Každý měsíc se bude soutěžit na jednom z pečlivě vybraných projektů a nejlepších patnáct škol bude obodováno. V celkovém ročním součtu poté budou obdarovány první tři školy věcnými dary od partnera soutěže, e-shopu s počítači a elektronikou CZC.cz. Hlavním cílem není ovšem boj o ceny, ale zpestření výuky výpočetní techniky na školách, v kroužcích s podobným zaměřením a názorné ukázky praktického využívání dnešních počítačů. Start soutěže je 1. 10. 2011. Podrobné návody jak se zapojit, pravidla soutěže i aktuální statistiku škol najdete na internetových stránkách: http://czechnationalteam.cz Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“