Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ekologie a život hadů

Datum konání: 6. 10. 2011, čas: 16:00 – 18:00 Místo konání: Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové. Cílová skupina: široká veřejnost Navštívíte Přírodovědné centrum, pracovníci SEVERu vás společně s pracovníky Přírodovědného centra budou provázet a diskutovat o chovu hadů, jejich přirozeném prostředí, ekologii, vlastnostech a dalších zajímavostech. Vstupné je vybíráno jako příspěvek na krmení a provoz: dospělí 45 Kč, děti 35 Kč. Akce se koná v případě min. 5 přihlášených osob. Informace o centru: www.prirodovednecentrumhk.cz Na akci se přihlaste telefonicky či emailem nejpozději do 3. 10. 2011: tereza.hejtmankova@ekologickavychova.cz Pojďte bořit mýty a předsudky o hadech, oblíbit si jejich krásu a eleganci a ocenit jejich nezastupitelnou roli v přírodě! Pozvánka: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=353&Itemid=155 Zdroj: Středicko Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“