Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Klavírní recitál - Poetická hodina u klavíru

YMCA Třebechovice zve na benefiční recitál "Poetická hodima u klavíru" v podání Ladislava Vaňka. Koná se 9. října 2011 od 16:00 hodin v evangelickém kostele v Třebechovicích pod Orebem. Koná se pod záštitou MUDr. Jiřího Štětiny, poslance Parlamentu ČR. Vstupné 50,- Kč je věnováno na konto 14. ročníku sbírky „Pomozte dětem!“. Uslyšíte skladby B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka, F. Chopina a dalších. Více informací na tel.: 737739389 Zdroj: YMCA Třebechovice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“