Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zapojte do průvodu dobrovolníků ve svém městě!

V rámci Týdne dobrovolnictví v ČR proběhne dne 3.11.2011 v různých městech ČR Průvod dobrovolníků.

V rámci této akce budou skupiny dobrovolníků z různých organizací procházet za doprovodu hudby, divadla, bubnování apod. českými, moravskými a slezskými městy, informovat o dobrovolnictví a možnosti o zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Do Průvodu doborovolníků se již zapojila města, jejichž seznam a důležité kontakty na místní koordinátory naleznete na http://www.dobrovolnik.cz/pruvod-dobrovolniku/zapojena-mesta/.

Pokud Vás tento nápad zaujal, zapojte se také a zaregistrujte svoji organizaci na webu: http://www.dobrovolnik.cz/pruvod-dobrovolniku/.

Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“