Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Upozorněte na nepořádek ve městě

Na webových stránkách Hradce můžete radnici napsat, že je u vás v ulici špatná silnice nebo uschlý strom.

S novou nabídkou přišel nyní hradecký magistrát. V rámci lepšího webového portálu, který letos získal ocenění Zlatý erb, se všem zájemcům otevírá možnost upozornit na nepořádek ve městě. Radnice tak po fopastích, kdy městští strážníci třemi sadami kamer kontrolují riziková místa, aby tu lidé nevyhazovali nepořádek, rozšířila své služby.

Občan může ihned z místa poslat MMS zprávu nebo prostřednictvím webu fotografii s bližšími podrobnostmi. Došlými podněty se podle ní budou příslušní pracovníci zabývat a v opodstatněných případech bude zjednána náprava.

„Podobných podnětů dostává magistrát a jeho organizace denně desítky, avšak zatím žádná z dostupných možností pro občany není tak komfortní,“ řekl primátor Zdeněk Fink. Upozornění občanů jsou často zaměřena na nepořádek ve městě, rozbité komunikace či stavy týkající se zeleně. „Takto může každý v Hradci poukázat na zjištěnou závadu pohodlně přímo z místa,“ dodal Fink.

„Poměrně velký počet lidí už dnes má mobilní telefon s vestavěným fotoaparátem. Pokud ne, má možnost snímek pořídit na svůj fotoaparát a přes webové rozhraní ho odeslat. V obou případech je nutné poměrně přesně specifikovat místo a problém,“ dodává správce obsahu webu města Lukáš Martinek. Mezi příjemce jsou zařazeni pracovníci magistrátu, kteří se v opodstatněných případech budou snažit zjednat nápravu.

Každé upozornění bude šetřeno zvlášť. Tyto podněty občanů napomohou ke zlepšení kvality života ve městě, nicméně nenahrazují standardní podání nebo stížnost, a to včetně jejich vyřízení dle správního řádu a vnitřních předpisů Magistrátu města Hradec Králové (to je např. odeslání odpovědi o vyřízení). Standardní postup vyřizování stížností je blíže specifikován na http://mhk.cz/4

Kam se obracet se stížnostmi:
Odkaz na nahlášení přes internet: http://www.hradeckralove.org/urad/mms-podnety
(www.hradeckralove.org v pravém postranním panelu pod názvem MMS podněty občanů)
Číslo, na které mohou lidé své podněty posílat: 720 00 22 11
(cena MMS se řídí cenovým tarifem operátora odesílatele)

Zdroj: Hradecký deník, Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“