Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jičín město pohádky

Téma: ... a děti pro radost a radost pro děti
Motto: Taneční pohádkování

21. ročník kulturního festivalu Jičín - město pohádky bude probíhat od 7. do 11. září 2011.

Letos se připomíná 100. výročí narození Václava Čtvrtka.

Po dobu festivalu budou na Rynečku vznikat pískové sochy jako pocta dílu Václava Čtvrtka. Součástí festivalu budou nejrůznější tvořivé dílny, výstavy, divadelní a hudební představení, hry.

Pořadatel festivalu: Nadační fond Jičín - město pohádky

Další informace a aktuální program na jednotlivé dny najdete na www.pohadka.cz

Zdroj: www.pohadka.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“