Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival zámeckých divadel

Koná se ve dnech 14.8.2011 - 27.8.2011.

Geisslers Hofcomoedianten oživují zámecká divadla Královéhradeckého kraje.

Místa konání: nedochované jezuitské školní divadlo v Hradci Králové (dnešní Nové Adalbertinum), nedochované jezuitské školní divadlo v Jičíně (areál kasáren), nedochované benediktinské klášterní a školní divadlo v Broumově (areál Broumovského kláštera), částečně dochované zámecké divadlo v Náchodě (Státní zámek Náchod) a znovuobnovené lázeňské divadlo v Kuksu (Comoedien-Haus Kuks)

Veškeré informace naleznete na stránkách www.geisslers.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“