Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

17. Hudební léto Chotěborky 2011

Koncerty se konají v Chotěborkách v kostele nebo v 1. poschodí farní budovy.

13. 08. 2011 od 17:00
mše sv. – P. Zdeněk Novák
18 hod. – koncert – Kontrabasové kvarteto, Miloslav Gajdoš, František Machač, Radek Pokorný, Petra Machačová

20. 08. 2011 od 17:00
mše sv. – P. Jaroslav Konečný
18 hod. – koncert – Historická hudba na historické nástroje
Koncert a prezentace nového positivu – P. Jaroslav Konečný

27. 08. 2011 od 17:00
mše sv. – P. Karel Klemt
18 hod. – koncert – Jaroslava Pěchočová – klavír, Petr Verner – housle, Bohuslav Vodička – průvodní slovo

plakát: http://www.diecezehk.cz/repository/files/_akce/2011/choteborky-2011.pdf

Po koncertech jsou všichni srdečně zváni k besedě a malému občerstvení v 1. poschodí farní budovy.

Koncerty pořádají přátelé Chotěborek ve spolupráci s účinkujícími umělci.

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“