Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prázdninový provoz magistrátu bez omezení

Magistrát města Hradce Králové žádná omezení provozu v průběhu léta neplánuje.

Magistrát vychází každoročně standardně v tomto období vstříc těm, kteří nemohou svá přání vyřídit jindy, nebo jednoduše nestihli zařídit vše potřebné dříve. „Celé léto úřad funguje standardně v obvyklých úředních hodinách, žádná omezení neplánujeme,“ upřesnila Markéta Pešková, tajemnice Magistrátu města Hradec Králové.

Zvýšený nápor zaznamenává tuto dobu odbor dopravy, konkrétně pak úsek registru vozidel. „Dnes se první půlhodinu po otevření odboru dostavilo na padesát žadatelů, z nichž si každý vyzvednul časovku z vyvolávacího systému,“ říká Petr Černohlávek, vedoucí magistrátního oddělení registru řidičů a vozidel odboru dopravy. Upozorňuje na možnost sledování aktuálního pořadí vydaných časovek na webovém portálu města tzv. „fronty“. Tato aplikace občanům umožňuje sledovat průběžně pořadí čekajících klientů před nimi z pohodlí svých domovů či pracovišť nebo prostřednictvím v mobilních telefonů. Následně mohou přijít bez dlouhého čekání přímo do budovy úřadu a budou komfortně odbaveni. „Například kapacita pro dnešní den se rychle naplňuje a už teď dopoledne dáváme časovky na půl čtvrté odpoledne. Do polední přestávky budou zřejmě všechny časovky pro dnešní den vydány,“ uzavírá Černohlávek

Čekající ve „frontě“ lze sledovat nejen na odboru dopravy, kde je tento způsob občany hojně využíván, ale i na odboru správním při výdeji cestovních dokladů. Zvláště tato služba je v těchto dnech aktuální a chodby pohltily desítky čekajících. V naprosté většině případů jde právě o zmíněné žádosti týkající se cestovních dokladů. Nově už od prvního prázdninového dne není možné zapisovat do cestovních dokladů zákonných zástupců nezletilé děti.

I ostatní odbory zajistily chod svých pracovišť v rámci svých možností tak, aby bylo všem žádostem příchozích občanů v maximální míře vyhověno. Pracovníci magistrátu apelují na občany, kteří plánují návštěvu úřadu za účelem vyřízení žádosti, aby využili možnosti internetové rezervace a aby svá přání řešili včas. V naléhavých případech pak už zarezervovaný termín odřekli s ohledem na další žadatele.

(Aplikace „fronta“ je plně funkční na adrese: http://www.hradeckralove.org/urad/on-line-rezervace)

(Magistrát města Hradce Králové, Martinek Lukáš Ing.; Juppová Marie Ing.)

Zdroj: ¨Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“