Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prázdninové akce v královéhradeckém muzeu

Muzeum východních Čech připravilo pro prázdninové období řadu doprovodných programů k výstavám a expozicím. Tipy na některé z nich najdete níže, další pak na stránkách muzea (www.muzeumhk.cz). Vzhledem k omezenému počtu účastníků je potřeba se na uvedené akce předem objednat. Pokud byste měli zájem absolvovat program v jiném termínu, je to možné, ale pouze po dohodě s příslušným autorem programu, kontaktní e-maily jsou u jednotlivých programů uvedeny. Přejeme hezké nejen muzejní zážitky v letním Hradci Králové.
Predátoři ptačí říše – Dravci a sovy

Interaktivní program pozve zájemce nejen do muzea, ale také do přírody.

Program zajišťuje: Mgr. Josef Hotový, j.hotovy@muzeumhk.cz
Sraz účastníků v 8.00 před budovou muzea.
Termíny: 19. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8. 2011
Život v pevnosti

Doprovodný program ke stálé expozici Od pevnosti k salonu republiky

Návštěvníci budou mít možnost přenést se do pevnostního Hradce Králové a vyzkoušet všední život obyvatel pevnosti v prúběhu 19. století.

Program zajišťuje: PhDr. Pavla Koritenská, p.koritenska@muzeumhk.cz
Termíny: 26. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8. 2011
Lidé z královského města aneb Úvod do antropologie pro děti a mládež.

Poutavou formou – setkáním s antropologem – doplňuje program expozici Královské město nad soutokem, která představuje nejstarší dějiny královského města od pravěku až do poloviny 18. století. Interaktivní program zprostředkuje všem účastníkům zejména historický vývoj pohřbívání s důrazem na středověk a raný novověk.

Program zajišťuje: Bc. Marcela Víšková, viskovam@email.cz
Termíny: 15. 7., 22. 7., 5. 8., 12. 8. 2011
Hodiny v čase, čas v hodinách

Komentované prohlídky nové výstavy. Pojďte se s námi vydat na cestu proti proudu času. Nahlédněte do muzejních sbírek a poznejte zpùsob měření času v historii i dnes.

Program zajišťuje: PhDr. Markéta Pražáková, m.prazakova@muzeumhk.cz
Termíny: od 18.7. do 5.8. 2011 dle domluvy
Cesta za pokladem - dobrodružné putování po Hradci Králové

Interaktivní program zaměřený na historii města Hrade Králové a městské památky. Účastníci cesty za pokladem se mohou těšit na netradiční procházku po Hradci Králové spojenou s hledáním pokladu. Začátek programu v 10.00 před budovou muzea.

Program zajišťuje: Michal Faist (student UHK), michal.faist@uhk.cz
Termíny: 20. 7., 26. 7., 3. 8., 10. 8., 17.8. 2011

(Magistrát města Hradce Králové, Uhlíř Richard Bc.)

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“