Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prázdninová fotografická soutěž

Informační centrum Obnovitelné zdroje zvané Hučák nabízí ve svých expozicích ukázky vodních turbín, v interaktivní části spoustu informací o alternativních zdrojích energie na panelech a také modely, které zábavnou formou představí právě využívání vody, větru, slunce, biomasy a geotermální
energie. Součástí prohlídky může být také exkurze do vodní elektrárny (každou sobotu a neděli od 14 hod, jinak na objednání).

V termínu od 1. července do 31. srpna 2011 je vyhlášena prázdninová
fotografická soutěž na téma Obnovitelné zdroje energie.

"Svůj příspěvek do soutěže může každý účastník přinést v papírové i elektronické podobě přímo na recepci Informačního centra Obnovitelné zdroje. Fotografie je možné poslat také jako přílohu mailu ve formátu JPG o velikosti 1600 x 1200 pixelů, s uvedením svého jména, věku a adresy," říká průvodkyně Petra Hrdličková.

Každý soutěžící má možnost přihlásit do soutěže maximálně dvě fotografie, u kterých uvede název, místo pořízení a krátký komentář. Výsledky soutěže budou zveřejněny 16. září 2011 na www.cez.cz/hucak.
"Vybraných deset nejlepších soutěžních příspěvků oceníme stolní lampičkou a díla výherců vystavíme v prostorách Informačního centra Obnovitelné zdroje," dodává průvodce Vladimír Hanuš.

Plakátek k soutěži naleznete na http://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/soutez.jpg

Další informace naleznete na stránkách Hučáku www.cez.cz/hucak

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“