Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Česko- německo-polský vzdělávací kurz pro vedoucí interkulturních skupin

SEVER nabízí účast na kurzu: "Česko-německo-polský vzdělávací kurz pro vedoucí interkulturních skupin", který začíná v listopadu 2011 a končí v září 2012. Kurz je vhodný pro vedoucí mezinárodních skupin, pracovníky neziskových organizací, aktivní občany z příhraničních regionů.
SEVER se podílí na organizaci tohoto kurzu, zejména jeho části realizované v Čechách.
Podrobnosti o kurzu včetně přihlášky naleznete v dokumentu: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=309&Itemid=155

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“