Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nové trasy Turistického hradeckého vláčku

Dvě nové trasy Turistického hradeckého vláčku budou v provozu od 19. 7. 2011.

Současná trasa: Muzeum, okolo Magistrátu města, historický střed města, Bílá Věž, Muzeum

První nová trasa: Muzeum, Ulrichovo náměstí, Masarykovo náměstí, Lipky, Tylovo nábřeží, Muzeum

Druhé nová trasa: Muzeum, okolo Nového Pivovaru, Divadlo Drak, okolo Magistrátu města, Muzeum

Veškeré informace o nových trasách naleznete na stránkách http://www.dpmhk.cz/novinky/turisticky-hradecky-vlacek---nove-trasy-v-provozu-od-1972011.html

Informace o Turistickém hradeckém vláčku naleznete na stránkách http://www.dpmhk.cz/mhd/turisticky-hradecky-vlacek.htm

Zdroj: Dopravní podnik města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“