Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den Krkonošských řemesel

Den plný tvorby a seznamování se s řemesly.
Všechny řemesla si můžete vyzkoušet a zhotovit vlastnoruční výrobek: Hrnčířství – práce na hrnčířském kruhu, Drátování, Plstění ovčí vlny, Slaměné ošatky, Raku keramika, Paličkování, Košíkářství – vrbové proutí, Tkaní, Předení, Ruční soustruh, Korálkové šperky.
Pro děti jsou připraveny dílničky a hry.

Koná se v sobotu 23.7.2011 od 11:00, Dům pod Jasanem, Voletiny u Trutnova 22 (U Božích muk 22)

Na kurz je třeba se objednat. tel: 736275025 nebo e-mail: dumpodjasanem@seznam.cz

Veškeré informace naleznete na stránkách www.dumpodjasanem.cz

Zdroj: Dům pod Jasanem
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“