Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Kyberna - Visual Art

Do 30. června mají všichni návštěvníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové možnost zhlédnout v galerii Automat výstavu výtvarných prací studentů oboru počítačová grafika SŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Studenti se představují svou digitální i ruční výtvarnou tvorbou, která postihuje řadu témat užitého i volného výtvarného umění.

Vstup volný.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“