Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dinosauři pohledem 21. století

Ve čtvrtek 9. června v 17.00 hod. mají všichni příznivci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové možnost navštívit přednášku Mgr. Vladimíra Sochy Dinosauři pohledem 21. století. Přednáška doplňuje stejnojmennou výstavu, která právě probíhá v 5. NP knihovny.

Přednáška se koná v konferenčním sále v 5. NP.
Vstupné 50 Kč.

Další informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/4f7e5d27-946d-4cbb-ab95-aa39c7942560/Dinosauri-pohledem-21--stoleti---prednaska.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“