Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

UHK - přijímá přihlášky do magisterského oboru Fyzikální měření a modelování

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové přijímá přihlášky do nového navazujícího magisterského oboru Fyzikální měření a modelování ve studijním programu N1701 Fyzika, forma kombinovaná i prezenční. Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. srpna 2011 elektronickou formou.

Podrobné informace a odkaz na elektronickou přihlášku naleznete na stránkách UHK (www.uhk.cz) v sekci Přijímací řízení PřF (http://uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/prirodovedecka-fakulta/zakladni-informace/Stranky/default.aspx).

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“